Orchestra Doina Argesului

Originalitatea spiritualității argeșene izvorâtă din condițiile existenței noastre multimilenare răzbate pretutindeni din satele și orașele județului. Specificul acestei zone etnografice este ilustrat îndeosebi prin bogata cultură populară transmisă din generație în generație, excelent conservată și îmbogățită cu noi elemente caracteristice diferitelor perioade.

Folclorul argeșean exprimă puternice trăiri, sentimente, cântecele și dansurile populare reprezentând reflexia capacității de analiză și creație a locuitorilor județului Argeș. Bucuria și tristețea, avuția și sărăcia, iubirea și despărțirea sunt motive des întâlnite în lirica populară. Dorințele și realitățile vieții din trecut sunt prezentate în doine ascultate întotdeauna cu o puternică emoție.

Cea care promovează cu cea mai mare fidelitate frumusețea și varietatea folclorului românesc păstrat atât de bine în ținutul argeșean este Orchestra de muzică populară „Doina Argeșului” a Centrului Cultural Județean Argeș.

La 1 iulie 1955 lua ființă Orchestra „Doina Argeșului” din inițiativa lăutarilor regiunii, orchestră menită să contribuie la promovarea totală a culturii populare. Orchestra s-a născut din dorința și necesitatea promovării folclorului specific arealului Argeș-Muscel, pentru a-l culege, prelua și transmite publicului larg, iubitor al cântecului popular autentic. Și-au făurit un bun renume, prin numeroasele turnee în țară și străinătate, artiștii acestei orchestre fiind mesagerii unui folclor muzical înfloritor.

De-a lungul celor 65 de ani de activitate, pe la pupitrul dirijoral au trecut mai multe personalităţi marcante ale vremii, printre care: George Moreanu (1955 - 1957, 1961 - 1966, 1971 - 1972), Alexandru Busuioc (1957 - 1961), Emil Gavriş (1966 - 1967), Ion Luican (1967 - 1968), Emil Tănase (1968 - 1971, 1973 - 1976, 1980 - 1989), Florian Economu (1972 - 1973, 1976 - 1980), Dorel Manea (1989 - 2000), Marin Mihalcea (2000 - 2013) iar din 2013 până în prezent, Virgil Iordache.

Soliști vocali cunoscuți și apreciați în toată România au făcut parte din această orchestră: Maria Ciobanu, Ionela Prodan, Ion Dolănescu, Maria Dragomiroiu, Maria Cârneci, Elisabeta Turcu, Ileana Constantinescu, Tita Bărbulescu, Elisabeta Ticuță, Nelu Păun, Nineta Popa, Mariana Ionescu-Căpitănescu ș.a. Au cântat cu această orchestră nume sonore ale muzicii populare românești: Maria Tănase, Maria Lătărețu, Irina Loghin, Benone Sinulescu, Ioana Radu, Fărămiță Lambru, Ionuț Dolănescu.

Din anul 1970 orchestra trece în subordinea Teatrului „Alexandru Davila” din Piteşti, până în anul 2009 când este transferată la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, iar din anul 2017 la Centrul Cultural Județean Arges, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Argeş.

Orchestra „Doina Argeşului” și-a făurit un renume național prin numeroasele turnee efectuate în ţară, cât și unul internaţional ca rezultat al turneelor efectuate în străinătate.

In prezent Orchestra ,,Doina Argesului” are urmatoarea componenta:

Șef de secție - Cristina Turcu Preda

Dirior - Virgil Iordache

Instrumentiști: Mihai Muscalu, Cristinel Sandu, Catalin Iancu, Marius Floroiu, Gheorghe Muscalu, Valentin Precup, Mihai Stoica, Gigi Floroiu, Ionut Cirstea, Florin Iordache, Ionel Feraru, Ionel Pascu, Aurel Badea, Alexandru Bulacu, Alexandru Iordache.

Soliști vocali: Daniela Cernea, Valentin Grigorescu, Veronica Dinu, George Nedelea, Ion Nicu, Lucica Bican, Diana Calinescu, Zina Ghițulescu, Bogdan Oncioiu, Iuliana Muscalu, Rebecca Simion.

În prezent, Orchestra Doina Argeșului a Centrului Cultural Județean Argeș dirijată de maestrul Virgil Iordache duce mai departe tradiția muzicii populare argeșene și românești, promovând noi talente, precum și muzica populară autentică. Datorită ei, folclorul argeșean nu va pieri, ci se va transmite generațiilor viitoare, ca o continuitate a existenței noastre pe aceste tărâmuri mirifice binecuvântate de Dumnezeu, locul primelor capitale ale Țării Românești.