Centrul Cultural Judeţean Argeş este una dintre cele mai importante instituţii de cultură din judeţul Argeş. Instituţia a fost înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Argeş nr. 83/30.03.2017 prin reorganizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21 din 2007 - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu completările și modificările ulterioare.

 

 

Este un generator de evenimente noi, o instituţie culturală a prezentului care respectă trecutul, având ca arie de acoperire întreg teritoriul judeţului. Centrul Cultural Judeţean Argeş funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Argeş ca instituţie publică de cultură de importanţă judeţeană, cu personalitate juridică şi, alături de celelalte instituţii publice de profil, propune o ofertă culturală ce vizează promovarea valorilor cultural-artistice autohtone şi universale pe plan local, regional, naţional şi internaţional, iniţierea şi desfăşurarea proiectelor culturale şi a parteneriatelor din domeniul culturii. În mai puțin de 2 ani de la înfiinţare, Centrul Cultural Judeţean Argeş şi-a câştigat respectul spectatorilor prin activităţi artistice de înaltă ţinută, prin promovarea tinerilor artişti şi a spiritului de echipă, prin crearea unui public fidel.

 

În prezent, Centrul Cultural Judeţean Argeş deserveşte publicul din întregul judeţ Argeş, încercând să servească spiritualitatea argeşeană care are ceva de spus la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Alături de Centrul Cultural Judeţean Argeş, în judeţul Argeş mai funcţionează şi alte instituţii de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Argeş: Teatrul „Alexandru Davila”, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Pitești, Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”, Centrul de Cultură Brătianu, Muzeul Județean Argeș, Muzeul Golești. 

 

Centrul Cultural Județean Argeș are misiunea de a contribui la dezvoltarea culturală a comunității prin realizarea și prezentarea unor spectacole valoroase și realizarea unor activități culturale de anvergură care să reflecte tendințele actuale în muzică, asigurând astfel o prezență constantă a instituției în circuitul cultural local, național, european și internațional.

 

Centrul Cultural Judeţean Argeş este instituţie publică de cultură, de importanţă judeţeană, cu personalitate juridică, înființat prin Hotărârea nr. 83/30.03.2017 a Consiliului Județean Argeș și are sediul in Municipiul Pitesti, Bld. N. Bălcescu, nr.141, judeţul Argeş.Centrul Cultural Județean Argeș este o instituție publică de cultură finanţată din alocaţii bugetare şi din venituri proprii, fiind subordonat Consiliului Judeţean Argeş. Își propune șă contribuie la dezvoltarea culturală a comunității prin realizarea și prezentarea unor spectacole valoroase și realizarea de activități culturale de anvergură care să reflecte tendințele actuale în muzică.

 


 

      ccj2m     ccj8m     ccj7m